Yhteishankintaa laajalle asiakaskunnalle

Vuonna 2020 oltiin uuden äärellä ja poikkeavassa tilanteessa koronapandemian vuoksi. Matkustaminen pysähtyi, siirryttiin laajalti etätöihin ja hankintoja siirrettiin. Tuotantolaitoksia suljettiin määräajaksi. Suojavarusteita hankittiin. Hanselin yhteishankinnoissa tämä tarkoitti nopeaa reagointia muuttuneeseen tilanteeseen. Hyvällä yhteistyöllä asiakkaiden ja toimittajien kanssa saatiin yllättävät tilanteet ratkaistua keväällä poikkeustilanteen alkaessa ja syksyllä osattiinkin jo toimia ”uuden normaalin” ehdoilla.

Vaikka vuosi 2020 oli monella tavalla erilainen, laajalle asiakaskunnallemme käynnistyi 27 uutta yhteishankintaa, 18 puitejärjestelyä ja 9 dynaamista hankintajärjestelmää. Kuntasektorin asiakkaillemme uusina yhteishankintoina tulivat käyttöön muun muassa matkatoimistopalvelut ja työterveyshuollon palvelut. Lisäksi kilpailutettiin KL-Kuntahankintojen sopimusten päätyttyä oppikirjat, puhtaanapidon tarvikkeet, sähkön hankinta, teleoperaattoripalvelut ja leasingpalvelut.

”Laajalle asiakaskunnallemme käynnistyi 27 uutta yhteishankintaa.”

Uusina yhteishankintoina valtiohallinnolle ja korkeakouluasiakkaille tuotettiin aurinkovoimaloiden yhteishankinta sekä jätehuollon palvelut. Koko asiakaskunnalle perustettiin suojavarusteiden yhteishankinta, jonka valmistelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Pienhankintoihin lisättiin ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn pienhankinnat.

Vuoden 2020 aikana käynnistettiin lähes 20 koko asiakaskunnalle tarjottava yhteishankintakilpailutusta, joissa sopimuskausi alkaa 2021. Näistä esimerkkeinä mainittakoon kokous- ja tapahtumapaikat sekä kotimaan majoituspalvelut, autojen hankinta- ja leasingpalvelut, tilausajo- ja muuttokuljetuspalvelut, pilvipalvelut, siivous- ja turvallisuuspalvelut, turvatekniikan palvelut sekä it-konsultoinnin ja johdon konsultoinnin yhteishankinnat.

Yhteishankintojen hyödyntämisen helppoutta parannettiin järjestämällä asiakkaille minikisainfoja ja webinaareja.