Yhteishankintojen kehitys

Yhteishankinnat kategorioittain

Tuhatta euroa 2020 2019 2018 2017 2016
Kategoria
Ajoneuvo- ja logistiikkapalvelut 102 520 97 113 93 457 78 745 80 798
Asiantuntijapalvelut 143 459 135 006 106 406 86 519 81 615
Elintarvikkeet ja ravintolapalvelut 76 128 25 779 25 199 21 461 18 772
Energia 63 107 82 381 87 199 99 528 108 574
Henkilöstö- ja terveyspalvelut 73 435 78 008 73 560 72 891 73 381
IT-laitteet 89 826 76 275 87 409 84 259 63 324
Kalusteet ja toimistopalvelut 60 214 44 944 60 414 67 039 61 228
Konesalipalvelut ja -laitteet 60 997 60 279 58 522 50 685 37 687
Matkustus- ja kokouspalvelut 25 313 97 917 87 324 81 674 79 164
Ohjelmistot 62 084 53 450 44 871 37 660 31 697
Puhtaanapidon palvelut ja tarvikkeet 46 323 39 232 36 132 31 350 28 386
Talous- ja rahoituspalvelut 56 880 52 105 64 224 55 522 44 369
Tietoliikenne 25 714 32 156 45 732 39 954 36 575
Turvallisuustekniikka ja -palvelut 29 969 25 028 24 764 19 193 24 963
Yhteensä 915 970 899 673 895 213 826 482 770 533

Yhteishankintojen kategoriajako muuttui organisaatiomuutoksen yhteydessä syksyllä 2019. Kategorioita on nyt 14 aikaisempien 17 sijaan. Raportoinnissa tiedot on viety takautuvasti uusien kategorioiden alle.

Puitejärjestelyt top 15

Tuhatta euroa 2020
IT-konsultointi 101 257
Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 68 397
Työterveyshuollon palvelut 61 567
Microsoft 56 889
Konesali- ja kapasiteettipalvelut 53 761
Tietokoneet 51 184
Autot 44 917
Laitteiden leasingpalvelut 39 860
Siivouspalvelut 33 635
Sähkö 33 139
Toimisto ja atk-tarvikkeet 25 099
Raskaat ajoneuvot 21 857
Johdon konsultointipalvelut 20 648
Esitystekniikka 19 137
Polttonesteet 19 047
Muut yhteensä 265 576
Yhteensä 915 970