Tietoturva Hanselissa kunnossa

Hansel auditoi alkuvuodesta 2020 oman, hallinnollisen tietoturvallisuuden tasoaan. Auditoinnissa todettiin muun muassa erityisen positiivisena fyysisen turvallisuuden toteuttaminen kiinteistön suojelukohdeluonteesta huolimatta. Lisäksi puhtaan pöydän periaate ja paperittomuus sekä henkilökohtaiset lukittavat lokerot erityisohjeineen olivat auditointilausunnon mukaan hyvin suunniteltuja. Hanselissa työskennellään monitilatoimistossa.

Auditoinnissa sovellettiin Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristöä (Katakri 2015). Auditointi osoitti, että Hanselin tavoitteekseen asettama niin sanottu perustaso (ST IV) täyttyy Katakri-vaatimusten mukaan hallinnollisen tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Kokonaisuudessaan tietoturva-auditointeja valmistui vuoden 2020 aikana viisi. Jatkuva parantaminen tietoturvatyössä on toimintamalli myös alkaneena vuonna 2021, kun käynnissä on useita auditointeja sekä muita tietoturvaan liittyviä kehityshankkeita.