Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on vahvasti integroitu Hanselin strategiaan ja se on nostettu yhdeksi strategisista pääteemoista. Johtoryhmässä vastuullisuus on sisällytetty talousjohtajan toimenkuvaan. Hän toimii yhtiön vastuullisuusryhmän puheenjohtajana.

Säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä koostuu organisaation eri toiminnoissa työskentelevistä asiantuntijoista. Ryhmään kuuluu kahdeksan henkilöä taloushallinnosta, lakiyksiköstä, kategoriahallinnasta, hankintatoimen kehittämisyksiköstä, kilpailutusyksiköstä ja asiakkuusyksiköstä. Vastuullisuustyön lähtökohta on yhtiön strategia, jota toteutetaan erilaisten projektien ja toimenpiteiden muodossa.

”Vastuullisuusryhmä vastaa yhtiön vastuullisuuteen liittyvistä työohjeista ja toimintaprosesseista.”

Vastuullisuusryhmä vastaa yhtiön vastuullisuuteen liittyvistä työohjeista ja toimintaprosesseista, kuten vuonna 2019 käyttöön otetusta vastuullisuusanalyysistä. Tärkeä osa vastuullisuustyötä on tiedottaminen vastuullisuuteen liittyvissä asioissa sekä sisäisen tuen antaminen kilpailutusprojekteihin.

Vastuullisuusryhmä piti marraskuun 2020 lopulla kehityspäivän, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja kehitystyön tarpeita. Yhtenä merkittävänä teemana nousi esiin vastuullisuusauditoinnit, joita Hansel ei ole vielä aloittanut. Aiheeseen liittyvää selvitystyötä on tehty, mutta asian konseptointi sisäisesti on vielä kesken. Olemme käyneet asian tiimoilta keskusteluja myös muiden julkisten hankintayksiköiden kanssa ja Suomessa moni muukin vaikuttaa parhaillaan pohtivan samoja asioita. Yhteistyö tällä saralla voisi siis olla perusteltua.

Perustajajäsenenä Hanselilla on myös merkittävä rooli Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINOssa. Vastuullisuusyhteistyötä tehdään myös Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa sekä yhdessä muiden maiden yhteishankintayksiköiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Hanselin vastuullisuustyön painopisteet on määritelty olennaisuusmatriisissa, joka päivitettiin vuonna 2019 tapahtuneen omistus- ja yritysjärjestelyn jälkeen. Edistymistä ja toimenpiteiden tehokkuutta arvioi vastuullisuusryhmä.

Hanselin vastuullisuusraportointi

Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esitellään vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan vuosittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi integroituna vuosikertomukseen. Vastuullisuusraportoinnin osalta kertomuksessa esitetään vuoteen 2020 liittyvät avaintiedot sekä kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuullisuuden osalta. Vuoden 2019 tapahtumia koskeva vastuullisuusraportti julkaistiin 2.4.2020. Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn GRI-standardiin. Raportoimme core-tason mukaisesti. Käytetty standardi on vuoden 2016 mukainen.

Yritys- ja omistusjärjestelyn tapahduttua 2.9.2019 on raportoitu uuden, laajemman Hanselin tietoja.

Raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin sisältö olennaisuusteemoihin yhdistettynä sekä käytetyt GRI-standardit ja tieto siitä, mistä raportin osiossa kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteistyössä Mainostoimisto SST:n kanssa. Sen suunnitteluun osallistuu koko vastuullisuusryhmä ja raportin hyväksyy johtoryhmä. Vastuullisuusraportti viedään myös tiedoksi hallitukselle.

Kuvat: Lasse Lecklin, Aki Rask ja Hanselin viestintä. Vuosikertomuksen valokuvissa esiintyvät Hanselin asiantuntijat.

Lisätietoja antaa:
Johanna Kaalikoski
viestintäpäällikkö
johanna.kaalikoski@hansel.fi
puh. 029 4444 289

Hanselin vastuullisuusraportti on luettavissa osoitteessa vuosikertomus2020.hansel.fi (ruotsiksi osoitteessa arsberattelse2020.hansel.fi ja englanniksi osoitteessa annualreport2020.hansel.fi). Vastuullisuusraportti julkaistaan kahdeksatta kertaa vain verkkomuodossa ja sen on varmentanut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.