Yhtiön palvelut

Yhteishankinnat

Hanselilla oli vuoden 2020 lopussa 83 puitejärjestelyä, 21 dynaamista hankintajärjestelmää ja neljä pienhankintapalvelua (vuoden 2019 lopussa 66 puitejärjestelyä 12 dynaamista hankintajärjestelmää ja kolme pienhankintapalvelua). Sopimustoimittajia oli vuoden lopussa 642 (478 edellisenä vuonna).

Hanselin suurin yhteishankintakokonaisuus oli IT-konsultointi. Tällä dynaamisella hankintajärjestelmällä tehtiin hankintoja 101 miljoonalla eurolla (91 miljoonalla eurolla vuonna 2019). Toiseksi suurin oli Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet päätyen 68 miljoonan euron arvoon (11 miljoonaa euroa vuonna 2019). Kolmannelle sijalle suuruusjärjestyksessä ylsi Työterveyshuollon palvelut päätyen 62 miljoonan euron arvoon (68 miljoonaa euroa vuonna 2019).

Euromääräisesti laskettuna Hanselin yhteishankintasopimuksia hyödynsivät eniten valtiovarainministeriön, puolustusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sisäministeriön hallinnonalat. Kunta-asiakkaista suurimmat olivat Jyväskylän ja Porvoon kaupungit.

Valtion sähköhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, kaikki siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan edelleen Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta (lisätietoja liitetiedossa 5.2).

Kilpailutuspalvelut

Kilpailutuspalveluiden myynti vuonna 2020 oli 2,0 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2019). Laskutettavien kilpailuttamishankkeiden lukumäärä vuonna 2020 oli 183 (189 kpl vuonna 2019) ja niiden yhteenlaskettu arvo noin 535 miljoonaa euroa.

Hankintatoimen kehittämispalvelut

Hankintatoimen kehittämispalveluiden laskutus oli 417 tuhatta euroa (345 tuhatta euroa vuonna 2019). Kehittämistoimeksiannot liittyivät usein hankintojen ohjaukseen ja organisointiin, tunnuslukujen ja nykytilan analysointiin, suunnitteluun, sopimushallintaan, toimittajayhteistyön kehittämiseen ja vastuullisuuteen. Hankintatoimen kehittämispalvelut -yksikkö osallistui merkittävällä työpanoksella Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen KEINOn toimintaan. Tähän liittyvää tuloa on vuonna 2020 kirjattu Hanselin liiketoiminnan muihin tuottoihin yhteensä 162 tuhatta euroa.