Riskit ja riskien hallinta

Hanselin riskit liittyvät erityisesti yhteishankintojen kilpailuttamiseen ja sopimushallintaan. Hansel vähentää kilpailuttamiseen liittyviä riskejä hankintalainsäädännön hyvällä osaamisella ja noudattamalla yhtiön kilpailuttamisprosessia. Yhtiöllä on käytössään kilpailuttamista koskeva sisäinen ohjeistus ja laadunvarmistus. Valtion Sähkö-puitejärjestelyyn liittyvä erityinen riski koskee valtion sähköjohdannaisia, jotka ovat Hanselin nimissä (liitetieto 5.2), vaikka johdannaisten tulos veloitetaankin asiakkailta sellaisenaan.

Sopimustoimittajien taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset suoriutua hankintojen toteuttamisesta tarkastetaan jo tarjousvaiheessa. Sopimustoimittajien valvontaa jatketaan koko sopimuskauden ajan. Yhtiössä tehdään säännöllisesti riskienhallinta-asiantuntijan kanssa merkittävimpien riskien tunnistamisprojekti. Riskikartoitus uusitaan seuraavan kerran keväällä 2021.