Vaikuttavia, kestäviä ja innovatiivisia hankintoja

Strategiansa mukaisesti Hanselissa on Suomen parasta julkisten hankintojen osaamista. Haluamme myös olla vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen edelläkävijä. Asiantuntijamme ovat olleet mukana edistämässä uudenlaista hankintoihin liittyvää vaikuttavuus-, vastuullisuus- ja innovatiivisuusajattelua kehitysohjelmien, virtuaalisten työpajojen ja koulutusten muodossa.

Poikkeusaikoina julkiset hankinnat ovat näyttäytyneet huoltovarmuuden kriittisenä tekijänä ja yhteiskunnallisena muutosvoimana. Korkeatasoisten julkisten hankintojen lisäksi Hanselin asiantuntijoiden puheenvuoroissa ovat korostuneet vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen tavoitteet.

KEINO-akatemiasta uusia ajatuksia

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO toimi aktiivisesti vuonna 2020. Työ jatkuu myös tulevina vuosina. Hansel on yksi verkoston perustajajäsenistä.

KEINO tukee ja auttaa hankintayksiköitä kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Yhdeksi työmuodoksi luotiin KEINO-akatemia. KEINO-akatemia on kehitysohjelma, joka valmentaa hankintayksiköitä suuntaamaan hankintatointansa kohti innovatiivisuuden ja kestävyyden tavoitteita.

”Asiantuntijamme ovat edistäneet vaikuttavuus-, vastuullisuus- ja innovatiivisuusajattelua.”

Vuonna 2020 toista kertaa järjestetty KEINO-akatemia on kerännyt yhteensä noin 50 julkishallinnon organisaatioiden edustajaa syventymään vaikuttavien ja vastuullisten hankintojen johtamiseen. Hanselin hankinta-ammattilaiset ovat olleet luennoimassa jokaisella KEINO-akatemian jaksolla aiheiden painottuessa hankintojen strategisen johtamisen sekä kestävien ja innovatiivisten hankintojen teemoihin. Luentojen lisäksi hanselilaiset ovat fasilitoineet pienryhmätyöskentelyä, jossa KEINO-akatemian osallistujaorganisaatiot työskentelevät omien, ajankohtaisten hankintahaasteidensa parissa tehden ohjelmaan kuuluvaa kehittämistehtävää.

Monia työkaluja hankintatoimen kehittämiseen

Hanselin kehittämät sähköiset työkalut ovat sulautuneet tärkeäksi osaksi KEINOn osallistujaorganisaatioiden kehityshaasteiden ratkomista hankintojen nykytilan analysointivaiheessa. Hankintapulssia käytetään hankintavolyymin analyysiin. Hankintatutka puolestaan tarkastelee hankintayksikön hankintojen maturiteettia eli kypsyysastetta. KEINO-ohjelmassa pilotoitu Hankintaluotsi toimii hankintojen strategisen suunnittelun alustana.

KEINO-työn lisäksi Hansel on kehittänyt sähköisiä työvälineitä tukemaan erityyppisten hankintayksiköiden omaa hankintojen kehitystyötä. Esimerkiksi kunta- ja yliopistosektorin ostolaskuaineistojen analysointi- ja raportointiprosessia kehitettiin viimeisimpien teknologioiden ja Hankintapulssi-työvälineen avulla.

Katso lisätietoja osoitteesta hankintakeino.fi.