Tuemme tervettä kilpailua

Hankintalain tavoitteiden mukaisesti julkiset hankinnat on pyrittävä toteuttamaan olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen.  Tavoitteena on, että kilpailu markkinoilla säilyy ja julkisten hankintojen avulla voidaan jopa edistää entistä houkuttelevampien ja toimivampien markkinoiden syntymistä. Yhteishankintojen merkittävän taloudellisen arvon ja laajan käytön vuoksi niiden valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota hankinnan markkinavaikutuksiin.

Hanselissa toteutamme yhteishankintojen kilpailutukset laajan asiakastarve- ja markkina-analyysin perusteella. Yhteishankinnat voidaan jakaa osiin kilpailuttamalla ne esimerkiksi alueellisesti, tuote- tai palveluryhmäkohtaisesti tai osaamisalueittain, jolloin erikokoiset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Dynaaminen hankintajärjestelmä toimii tehokkaana keinona toteuttaa hankintoja siten, että myös pk- ja alueellisesti toimivilla yrityksillä on mahdollisuus päästä sopimustoimittajiksi. Dynaamiseen hankintajärjestelmään valitaan toimittajiksi kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat. Yhteishankintaa hyödyntävän asiakkaan toimittajavalinta määräytyy minikilpailutuksen kautta.

Vuonna 2020 pk-yritysten osuus Hanselin sopimustoimittajista oli 46 prosenttia (47 % vuonna 2019).

”Dynaamiseen hankintajärjestelmään valitaan toimittajiksi kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat.”

Jaettujen yhteishankintasopimusten osuus Hanselin yhteishankinnoista on kasvanut aikaisemmasta: vuonna 2020 niiden osuus oli 86 % (71 % vuonna 2019). Useimmiten yhteishankinnat jaetaan osiin tuote- tai palveluryhmäkohtaisesti (38 %).

Dynaamisena hankintajärjestelmänä toteutettujen yhteishankintojen osuus vuoden 2020 yhteishankintasopimusten käytöstä oli 23 % (22 % vuonna 2019). Asiakasryhmäkohtaisesti jaettuja yhteishankintoja oli 22 % vuonna 2020. Alueellisesti jaettujen puitejärjestelyjen osuus laski kolmeen prosenttiin (10 % vuonna 2019). Jakamattomien yhteishankintasopimusten osuus laski uusien kilpailutusten myötä 14 prosenttiin vuonna 2020 (29 % vuonna 2019).

Myös pienhankintojen kilpailuttaminen tukee markkinoiden toimivuutta ja pienhankintojen läpinäkyvyyttä. Hanselin palvelutarjonnassa pienhankintojen tarjonta lisääntyy. Vuoden 2021 aikana asiakkaiden käyttöön tuotetaan lähes 20 pienhankintapalvelua.