Julkisiin hankintoihin yhteinen tahtotila

Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia lanseerattiin Kuntamarkkinoilla 9.9.2020.

Strategia sisältää kahdeksan strategista tahtotilaa ja 25 niitä konkretisoivaa tavoitetta. Strategiassa kehittämisen kärkinä ovat strateginen johtaminen sekä hankintataitojen edistäminen. Tietojohtaminen ja vaikuttavuuden arviointi tukevat strategista johtamista.

Kehittämistyön keskiössä on toimivien ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden hankkiminen siten, että kaikki osapuolet ovat osallisina prosessissa ja markkinat ovat elinvoimaiset. Julkisten hankintojen osana voidaan synnyttää myös innovaatioita. Näiden elementtien kehittämisen avulla voidaan hankinnoilla saavuttaa taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä.

”Strategiassa kehittämisen kärkinä ovat strateginen johtaminen sekä hankintataitojen edistäminen.”

Strategian toteutus käynnistyy ensivaiheen toimeenpano-ohjelmalla, joka sisältää 30 konkreettista toimenpidettä. Strategian toimeenpanoa varten on suunniteltu teemaryhmärakenne, jonka avulla toimeenpano käynnistyy. Hansel osallistuu aktiivisesti kaikkien teemaryhmien toimintaan sekä implementoi hankintastrategian tavoitteet yhteishankintoihin ja muihin palveluihinsa.

Kansallisen julkisten hankintojen strategia valmisteltiin Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa, johon osallistui laaja joukko asiantuntijoita. Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Ohjelman asettivat valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto. Kansallinen hankintastrategia on annettu valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

Katso lisätietoja valtiovarainministeriön sivuilta.