Hilma palvelee yhä paremmin

Uudistettu Hilma-verkkopalvelu (hankintailmoitukset.fi) julkaistiin helmikuussa 2020. Hilmaa uudistettiin tiiviissä yhteistyössä sen käyttäjien kanssa. Ohjenuorana uudistuksessa ovat olleet avoimuuden lisääminen, käyttäjälähtöisyys sekä jatkuva kehitys. Palvelu on veloitukseton ja avoimesti kaikkien käytössä.

”Yhteistyö hankintayksiköiden ja tarjoajien kanssa on ollut todella positiivista. Molemmat ryhmät ovat innostuneesti osallistuneet käyttäjätestauksiin ja olemme panostaneet Hilman käyttäjien kuunteluun uusia toiminnallisuuksia kehittäessämme”, kertoo Hanselin palvelupäällikkö Tiina Luoma.

Kevään ja alkukesän aikana Hilman jatkokehitystä tarkasteltiin palvelumuotoilukumppani Hellonin kanssa ja Hilman ohjausryhmälle muodostettiin visio siitä, mihin suuntaan palvelua kehitetään. Syyskuussa Hilma-verkkopalvelun omistajuus siirtyi työ- ja elinkeinoministeriöltä valtiovarainministeriölle. Vuoden 2020 aikana Hilma tietoturva-auditoitiin kahdesti: keväällä tarjousten jättämisen ja joulukuussa ESPD:n ja viranomaistietojen tarkistamisen osalta.

Julkisia hankintoja avoimesti

Hilmaan julkaistiin keväällä pienhankintalomake, jolla ostaja voi ilmoittaa kansalliset kynnysarvot alittavista hankinnoistaan. Pienhankinnoista ilmoittaminen Hilmassa tukee hankintojen avoimuutta ja tarjoajien tasapuolista kohtelua. Pienhankintojen kilpailutukseen ei sovelleta hankintalakia ja kilpailutus voidaan toteuttaa kevyemmillä menettelyillä.

”Olemme panostaneet Hilman käyttäjien kuunteluun uusia toiminnallisuuksia kehittäessämme.”

Syksyllä Hilmaan rakennettiin yhteinen eurooppalainen ESDP-asiakirja sekä toiminto, jonka kautta hankintayksiköt voivat tehdä tarjouspyyntöjä ja vastaanottaa tarjouksia sähköisinä dokumentteina. Tämä mahdollistaa tarjousten vastaanottamisen myös sellaisille hankintayksiköille, joilla ei ole käytössään kaupallista, sähköistä kilpailutusjärjestelmää.

Useita muitakin parannuksia toteutettiin Hilmaan vuoden 2020 aikana, muun muassa hakuvahtiin ja valinta-apuriin, sekä luotiin uusi ominaisuus konsultin tai muun organisaation ulkopuolisen käyttäjän lisäämisestä hankinnalle. Nyt Hilmassa on myös mahdollista hakea yrityksen tiedot suoraan yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:stä.

HAKA-ideakilpailusta ratkaisuja kestävään kehitykseen

Syyskuussa 2020 julkaistu Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia toimi HAKA-ideakilpailun innoittajana. Valtiovarainministeriön ja Helsinki Think Companyn yhteistyössä toteutetussa HAKA-ideakilpailussa monitieteinen ja -taustainen 13 tiimin joukko kokoontui marras–joulukuussa visioimaan ratkaisuehdotuksia julkisten hankintojen kehityskohtiin. Tiimit ideoivat muun muassa uusia, vastuullisuuteen liittyviä ominaisuuksia Hilmaan. Voittajatiimi Social Impactin idea tähtää vastuullisuuden edistämiseen integroimalla Hilmaan uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat vastuullisuuden kriteerien huomioimista hankintailmoitusta laatiessa ja edistävät hankintojen vastuullisuusasteen julkista seurantaa.

Hilman kehitys osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa jatkuu. Palvelun kehitys on täysin avointa ja sitä toteutetaan säännöllisen käyttäjäpalautteen ja -testauksen pohjalta. Kehitystyötä tekee valtiovarainministeriön toimeksiannosta Hansel. Hilman testisivustoon voi tutustua osoitteessa: testi.hankintailmoitukset.fi.

Vuoden 2020 aikana Hilmassa julkaistiin yli 17 000 hankintailmoitusta. Viikoittainen käyttäjämäärä oli noin 30 000.