Tunnusluvut ja taloudellinen asema

Hanselin yhteishankintasopimuksilla tehtiin hankintoja vuonna 2020 yhteensä 916 miljoonalla eurolla (900 miljoonaa vuonna 2019). Suunniteltu sadan miljoonan euron kasvu jäi koronan vuoksi 16 miljoonaan euroon eli kahteen prosenttiin. Erityisen negatiivinen vaikutus koronalla oli seuraaviin yhteishankintoihin: matkustus, kokouspalvelut, elintarvikkeet ja ravintolapalvelut. Toisaalta kasvua tuli ajoneuvo- ja logistiikkapalveluista, ohjelmistoista ja IT-laitteista.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 11,5 miljoonaa euroa (11,1 miljoonaa euroa vuonna 2019). Liikevaihto muodostui yhteishankintojen palvelumaksuista 8,7 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa vuonna 2019), asiantuntijapalveluiden myynnistä 2,4 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja muista käyttömaksuista ja tuotoista yhteensä 365 tuhatta euroa (420 tuhatta euroa vuonna 2019). Tilikauden tulos vuonna 2020 oli –1 723 tuhatta euroa (–770 tuhatta euroa vuonna 2019). Tappio oli suunniteltu ja se aiheutui pääosin siitä, että yritys- ja omistusjärjestelyn kulut syntyivät heti yritysjärjestelyn tekohetkestä 2.9.2019 alkaen, mutta merkittäviä tuloja alkaa kertyä vasta vähitellen uusien hankintasopimusten käytön myötä. Hanselin ennen yritysjärjestelyä kilpailuttamia sopimuksia ei ollut mahdollista avata kunta-asiakkaille. Vuosina 2006–2017 yhtiön tulos oli voitollinen. Hansel on yhtiöjärjestyksen mukaisesti voittoa tavoittelematon yhtiö. Yhtiön taloudellinen asema on hyvä.

Taloudelliset tunnusluvut

2020 2019 2018 2017 2016
Yhteishankinnat, t€ 915 970 899 673 895 213 826 482 770 533
Liikevaihto, t€ 11 465 11 148 10 922 10 435 9 598
Liikevoitto, t€ –1 756 –838 –686 203 451
ja sen osuus liikevaihdosta, % –15,3 –7,5 –6,3 1,9 4,7
Tilikauden tulos, t€ –1 723 –770 –672 184 406
Taseen loppusumma, t€ 13 009 14 688 18 711 19 252 19 150
Oma pääoma, t€ 8 106 9 829 15 570 16 241 16 057
Omavaraisuusaste, % 62,3 66,9 83,2 84,4 83,8
Henkilöstö tilikauden lopussa (aktiivinen työpanos), HTV 112 113 92 90 72