Elämää Teamsissa

Hanselin, kuten monen muunkin yrityksen, viihtyisät toimitilat tyhjenivät perjantaina 13. päivä maaliskuuta maan hallituksen edellisenä päivänä tekemien tiukkojen koronasuositusten myötä. Meillä oli erinomainen valmius siirtyä etätöihin, sillä yhtiössä oli jo vahva etätyön tekemisen kulttuuri ja Teamsin käyttö oli arkipäivää.

Toimistolle sai edelleen tulla, mutta turvavälejä piti noudattaa, ja joka toinen työpiste otettiin pois käytöstä. Toimistolla kävi niin vähän työntekijöitä, ettei siitä aiheutunut riskiä. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta viedä toinen näyttö kotitoimistolle, sillä kahteen näyttöön tottuneet työntekijämme kokivat sen tarpeelliseksi.

Esimiehet hoitivat erikoiseksi muuttuneen tilanteen hyvin ja alkoivat pitää Teamsissä yksikköpalavereita ja osin myös kahvihetkiä. Suositus oli, että kameroita on hyvä pitää päällä ja ainakin osalla tämä vakiintui toimintatavaksi. Esimiestapaamisissa käytiin keskusteluja etäjohtamisen hyvistä ja huonoista puolista – saaden ja antaen samalla vertaistukea.

”Yhteisöllisyyttä ylläpidettiin heti keväällä yhtiön yhteisellä, kevyemmän sisällön Teams-kanavalla.”

Yhtiönä olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa, että liiketoimintamme jatkaa kasvamistaan koronasta huolimatta. Olemme vuoden 2020 aikana tehneet ensimmäiset rekrytoinnit etänä ja perehdytyskin saatiin hoidettua pääosin Teamsissä. Uusien työntekijöiden tiimiytymisen kannalta on toki harmillista, että epäviralliset tapahtumat ja kohtaamiset käytävillä ja kahvihuoneessa jäivät nyt toteutumatta.

Yhteisöllisyyttä ylläpidettiin heti keväällä yhtiön yhteisellä, kevyemmän sisällön Teams-kanavalla muun muassa jakamalla lounas- ja vapaa-ajan vinkkejä sekä kuvia etätyöpisteistä. Marraskuussa aloitettiin kampanja, jossa päivittäin joku hanselilainen kertoo kuulumisiaan omalla tavallaan: mukaan on mahtunut runsaasti mukavia tarinoita, paljon kuvia sekä jokunen lööppi ja Excel-taulukkokin.

Hanselin tapahtumat vaihtuivat keväällä pikapikaa webinaareiksi, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ”tavattiin” verkossa ja myös hallituksen kokoukset sekä kevään yhtiökokous pidettiin etänä. Ensimmäistä kertaa allekirjoitimme tilinpäätöksenkin sähköisesti, kuten myös hallituksen pöytäkirjat. Syksyllä oli vuorossa ensimmäinen etätilintarkastus. Digiloikka tuli siis otettua myös tällä saralla.

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Hanselissa tehdään työhyvinvointikysely henkilöstölle joka toinen vuosi. Kyselyn ajankohta oli syyskuu 2020, jolloin saimme vastaukset 96 työntekijältä vastausprosentin ollessa 86. Kyselyssä työhyvinvoinnin osa-alueet on jaettu viiteen kategoriaan ja asteikolla yhdestä viiteen saimme kokonaiskeskiarvoksi 3,87 (edellinen mittaus 3,92).