Pitkien urien Annet

Kahden Annen urapolkujen ensimmäiset askeleet julkisten hankintojen maailmassa olivat hyvin samanlaisia, vaikkakin ne otettiin eri vuosikymmenillä. Molemmat aloittivat Hanselin, eli silloisen Valtion hankintakeskuksen, palveluksessa lähetteinä, jonka jälkeen matkan varrelle on mahtunut monenlaisia toimistotehtäviä. Nyt molemmilla leideillä on takanaan jo yli 40 vuotta julkisten hankintojen parissa.

Syksyllä 1973 Anne Juslin silmäili Helsingin Sanomien työpaikkailmoituksia, joita oli tuohon aikaan lehdessä vielä sivukaupalla. Silmiin osuikin ilmoitus, jossa mainittiin sana ”valtio”. Vielä 1970-luvulla puhuttiin valtion pitkästä ja kapeasta leivästä, jolla viitattiin pieneen, mutta turvattuun palkkatuloon. Tämä houkutteli vasta työuraansa aloittelevaa Annea ja hän päätti hakea työpaikkaa Valtion hankintakeskuksessa (VHK).

”Työhaastattelussa minulta kysyttiin, voinko aloittaa seuraavana päivänä kello 8, johon vastasin ’Ilman muuta!’”, muistelee Anne ripeää rekrytointiaan VHK:hon.

Anne kuitenkin ehti hoitaa lähetin tehtävää vain pari kuukautta, sillä talous- ja laskentatoimiston esimies oli pistänyt merkille tämän reippaan uuden työntekijän ja halusi hänet omalle osastollensa. Kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävien lisäksi Anne pääsi varhain tutustumaan myös ATK:hon työskennellessään niin kutsuttuna operaattorina. VHK tarjosi työntekijöilleen koulutusta työn ohessa, mihin mahdollisuuteen myös Anne tarttui useammin kuin kerran.

”Esimies oli pistänyt merkille tämän reippaan uuden työntekijän ja halusi hänet omalle osastollensa.”

”Kirjanpitoa, laskentasihteeriksi, ylioppilaaksi iltakoulussa, asiakaspalvelu- ja myyntikoulutus”, luettelee Anne nykyään oppisopimuskoulutukseen verrattavissa olevia opintojaan.

Työntekijöihinsä satsaavan ja heidän kehittämiseensä sitoutuneen työnantajan palveluksessa oli mukava työskennellä ja Anne oli tyytyväinen etenemiseensä uraportailla ylöspäin.

VHK muuttui vuosien varrella Kauppatalo Hanseliksi ja noihin aikoihin Anne työskenteli Hansel-korttijärjestelmän parissa. Kun Hansel pudotti Kauppatalon nimestään vuonna 2003, hän teki asiakkaille tarjouksia autoista. Vuodesta 2006 alkaen Anne on työskennellyt Hanselin asiakaspalvelussa, missä pitkästä kokemuksesta ja hiljaisesta tiedosta on erityistä hyötyä.

Koulutuksen kautta eteenpäin uralla

Anne Majalampi aloitti Valtion hankintakeskuksessa syksyllä 1980. Monipuolisiin työtehtäviin kuului niin arkistossa työskentelyä kuin nykyisiä tuote- ja palvelukategorioita edeltävien jaostojen sihteerinä toimimista. Myös Anne tarttui  työnantajan kustantamiin koulutusmahdollisuuksiin suorittaen työn ohessa muun muassa kaupallisen alan tutkinnon.

Annen mukavimmat työmuistot VHK:ssa liittyvät työskentelyyn tuotevastaavana sairaaloiden ja laboratorioiden laite- ja tarvikehankinnoissa. Eikä vähiten siksi, että Annen aiempi urahaave oli liittynyt juuri terveydenhoitoalaan.

”Olin jo menossa opiskelemaan Helsingin sairaanhoito-opistoon, mutta työelämä sitten kuitenkin voitti”, naurahtaa Anne ilman merkkiäkään harmittelusta.

Kauppatalo Hanselin aikana Anne toimi palveluvastaavana osto- ja myyntitehtävissä. Hanselin toiminnan alkaessa hän  pääsi mukaan asiakastyöryhmätyöskentelyyn sekä erilaisten tuotteiden ja palveluiden kilpailutusprojekteihin.

Terveydenhoitoalan hankinnat seurasivat nykyisin hankinta-asiantuntijana työskentelevää Annea myös Hanselin vuosiin, sillä hän on työskennellyt 15 vuoden ajan tällä hetkellä yhden Hanselin merkittävimmän hankinnan, työterveyden parissa.

Uuden oppiminen pitää työn mielenkiintoisena

Vaikka kuluneiden kymmenien vuosien aikana etenkin toimistotyö on automatisoitunut ja edelleen digitalisoitunut, eniten kehitystä on molempien mielestä kuitenkin tapahtunut nykyisen Hanselin aikana.

”Ei tässä mitenkään valmis ole, että 40 vuoden jälkeen jo tietäisi kaiken, sillä koko ajan tulee niin paljon kaikkea uutta opittavaa”, Anne Majalampi kertoo.

Juuri tämä mahdollisuus laajentaa omaa osaamista jatkuvasti, pitää työn mielenkiintoisena ja antaa siihen potkua. Molemmat Annet pitävät myös rikkautena sitä, että Hanselissa on eri-ikäisiä työntekijöitä, erilaisia näkemyksiä ja monialaista osaamista. Samalla he iloitsevat myös Hanselin uusista asiakkaista; kunnista ja seurakunnista.

”Kun on nähnyt kaiken muutoksen ja kehityksen, ja saanut itse tehdä kiinnostavia työtehtäviä, pitää se otteessaan vuosikymmenestä toiseen”,  summaa Anne Juslin. Ja samaa mieltä on kaimansa Anne Majalampikin.

Hansel-uransa aikana Annet ovat ehtineet työskennellä peräti viidessä eri toimipaikassa:

  • Kansa-talossa Sörnäisissä
  • Paragonin talossa Käpylässä
  • työvoimatoimiston talossa Haapaniemessä
  • Valimotalossa Pitäjänmäellä
  • Postitalossa