Kohti hankintavoiman yhdistämistä

Vajaa puolitoista vuotta sitten meille hanselilaisille annettiin uusi haaste, kun omistuspohjamme muutoksen myötä asiakaskuntamme laajeni ja saimme asiakkaaksemme koko julkishallinnon. Aikaisemmin olimme toimineet valtion yhteishankintayksikkönä, mutta nyt oli aika ottaa uudeksi visioksi Suomen julkisen hankintavoiman yhdistäminen.

Suuret haasteet on tärkeä purkaa pienemmiksi palasiksi ja meidän osaltamme tämä tarkoitti asioihin tarttumista ”kilpailutus kerrallaan”. Käärimme hihat ja aloitimme ripeästi joukon kilpailutuksia, joiden kautta saimme nopealla aikataululla yhteishankintoja tarjolle myös uusille asiakkaillemme. Vuoden lopussa koko asiakaskunnalle tarjottavia yhteishankintoja oli jo 29 ja lisää tulee kevään aikana runsaasti.

Lähdimme uuden oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla hakemaan asiakkailta liittymisiä puitejärjestelyihin ja mukavasti siinä myös onnistuimme. Lisäksi toimme tarjolle dynaamisia hankintajärjestelmiä, joiden osalta etukäteisliittymistä ei tarvita, vaan niihin voi tulla mukaan milloin tahansa järjestelyn voimassaolon aikana.

”Nyt oli aika ottaa uudeksi visioksi Suomen julkisen hankintavoiman yhdistäminen.”

Voisi sanoa, että luvut puhuvat puolestaan ja saimme kokoon melkoisen määrän etukäteisliittymisiä. Strategian ensimmäisen väliarvion ollessa ajankohtainen 2020 syksyllä totesimme saaneemme uusia liittymisiä 2,8 miljardin euron arvosta. Näistä 1,6 miljardin edestä niin sanotulta vanhalta asiakaskunnalta ja loppujen 1,2 miljardin edestä kunnilta, muilta kuntaorganisaatioilta ja seurakunnilta. Samaan hengenvetoon on toki todettava, että nämä hankinnat tulevat jakaantumaan monelle vuodelle, sillä jotkut puitejärjestelyistä ovat voimassa jopa vuoteen 2029 saakka.

Varsinainen hankintavolyymi toteutuneen myynnin kautta kertyy hitaammin ja tätä hidastutti edelleen koronapandemia. Saimme kuitenkin myös uusia asiakasorganisaatioita hyvin mukaan kaikissa liiketoiminnoissa ja vaikka yhteishankintojen myynti jäikin koronan vuoksi jonkin verran tavoitteesta, on lähes 920 miljoonan euron volyymi hyvä saavutus.