Vuoden 2021 näkymät

Yhtiössä jatketaan integraatiostrategian toteutusta, jossa olennaisena osana on uuden asiakaskunnan haltuunotto ja sen myötä yhteishankintojen merkittävä kasvu. Kasvua odotetaan erityisesti kuntasektorilta. Liiketoiminnan uskotaan kehittyvän suotuisasti, vaikka tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen vuoteen 2022 saakka, minkä jälkeen tulos kääntyy voitolliseksi.